Vairāk nekā 30 veselīguma norāžu, kas atbilst Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes kritērijiem: