Daugiau kaip 30 sveikatinimo teiginių atitinkančių Europos Maisto Saugumo Tarnybos kriterijus: