Daugiau kaip 40 sveikatinimo teiginių atitinkančių Europos Maisto Saugumo Tarnybos kriterijus: